Skupina Království jazyků

YMCA ve Starém Plzenci

Naší nejrozsáhlejší činností je výuka cizích jazyků. Nabízíme kurzy angličtiny i němčiny pod vedením českých lektorů i rodilých mluvčí. Kurzy jsou vhodné pro předškolní i školní děti, letos jsme otevřeli i kurz anglického divadla a konverzaci pro matky s malými dětmi.

Jednou za 14 dní se scházíme ke společnému studiu Bible.

Dále nabízíme individuální výuku zpěvu, hry na flétnu a na kytaru.

Organizujeme exkurze pro domácí školáky a další děti, na přednášky k nám zveme odborníky z různých oborů.

Gymnastika v Sokolovně ve Starém Plzenci, pondělí 14.30-15.00 pro děti 3-16let.

Odpovědná kontaktní osoba: Lenka Šimánová tel.: 777 286 079

Řekli o YMCA...

Řekli o YMCA...

„Ymky se nejlépe hodí k tomu, aby vytvářely o otázkách, které zajímají veřejnost, veřejné mínění. Veřejné mínění vytvoří tím, že vyzvou, zahájí diskusi a přednášky.“ 

John Calvin Coolidge, Jr. (4. 7 1872 – 5. 1. 1933) byl 30. prezident Spojených států amerických.