Skupina GALA

Skupina má základnu v obci Netunice, kde probíhají každoročně o prázdninách příměstské tábory, zájmové kroužky pro děti, a část dalších akcí a aktivit.

Bližší podrobnosti o letních příměstských táborech naleznete na těchto stránkách samotných táborů:

http://galatabor.cz/

Spolupracujeme na organizaci každoročního představení Živého betléma v období Vánoc. Bližší podrobnosti najdete na tomto blogu:

http://zivy-betlem.blog.cz/

V letošním roce probíhají kroužky:

Angličtina pro děti

Výuka hry na flétnu

Výtvarný kroužek

Dále ve spolupráci s Obcí Netunice pořádáme kroužek veselého tancování pro děti ve věku 6 - 14 let

Kontaktní osoba: Gabriela Soukupová 774 117 481

 

 

Víte že...?

Víte že...?

Mezi ymkaři byli tři nositelé Nobelovy ceny míru - Henry Dunant (jeden ze spoluzakladatelů Světové aliance YMCA), John R. Mott (prezident Světové aliance YMCA) a Martti Ahtisaari (bývalý finský prezident, vedl sportovní výukové středisko YMCA v Pákistánu).  (Více...)